Asignatura de Bioloxía e Xeoloxía de 1º de Bacharelato