Materia de Filosofía e Cidadanía de 1º de Bacharelato